Jump to content
Eternal Lands Official Forums
Sign in to follow this  
Creedka

Reguły gry Eternal Lands

Recommended Posts

Zasady Gry Eternal Lands

 

Zasady Ogólne:

 

 1. Używaj odpowiedniego języka.
  Nie używaj slów, które są ordynarne, obsceniczne, obleśne, obelżywe, oszczercze, wyrażające nienawiść lub treści rasistowskie oraz w jakikolwiek sposób obraźliwe. Wypowiedzi bezpośrednie jak i aluzje, obrazy oraz linki do witryn zawierających wyżej wymienione treści są zakazane. Zakaz ten obejmuje również zmiany w pisowni wypowiedzi zawierających wyżej wymienione treści w celu ominięcia filtrów językowych.
   
   
 2. Prześladowanie jest zabronione.
  O prześladowaniu nie świadczą użyte słowa, a zamiar ich wypowiadania. Zakaz ten obejmuje zarówno wypowiedzi dosłowne jak i aluzje oraz systematyczne i ciągle działania skierowane przeciw innym graczom, niechciane przez nich oraz irytujące dla nich. Zakaz obejmuje również rozpowszechnianie, udostępnianie oraz dyskutowanie o faktach z życia poza grą (wszelkie informacje osobiste i prywatne) innych graczy, moderatorów, wolontariuszy Eternal Lands. Wielokrotne prześladowanie i znieważanie poszczególnych graczy oraz osób spoza gry będzie surowo karane.
   
   
 3. Szanuj innych.
  Musisz szanować prawa innych oraz ich prawo do czerpania radości z gry.
  Aby okazać poszanowanie nie powinieneś prześladować, zastraszać, znieważać, wyzywać, sprawiać przykrości ani przyciągać niechcianej uwagi do innych graczy, moderatorów, wolontariuszy oraz twórców Eternal Lands.
  Nie zaczynaj ani nie bierz udziału w żadnej dyskusji: poruszającej tematy rasistowskie, seksistowskie, skierowane przeciw jakiejkolwiek religii, pochodzeniu, mniejszościom seksualnym, ani związanych z jakąkolwiek filozofią podżegająca do nienawiści, jak również rozmowie, której treść może zostać uznana za obsceniczną. Nie organizuj ani nie bądź członkiem żadnej gildii, grupy ludzi, czy tez prowadzonego przez taka grupę/gildię forum, pozostającej w konflikcie z powyższą regułą.
  Nie traktuj protekcjonalnie, nie wprowadzaj w błąd ani nie wykorzystuj przewagi nad graczami, którzy zapoznają sie z otoczeniem i popełniają błędy typowe dla początkujących graczy.
  **UWAGA** Zasady te NIE dotyczą zabijania i trenowania na mapach PK, "kradzieży spawnów", kradzieży worków, a także spraw wewnątrz i międzygildiowych. Są to normalne części gry i jako takie będą traktowane.
   
   
 4. Nie dawaj nikomu swojego hasła.
  W momencie, w którym dasz swoje hasło komukolwiek, nawet w celu wspólnego kierowania postacią, zrzekasz sie wszelkich praw do tej postaci. Eternal Lands nie bierze odpowiedzialności za zwrócenie Ci Twojej postaci czy konta, jak również nie bierze odpowiedzialności za żadne czynności podejmowane przez Twoją postać.
   
   
 5. Nie oszukuj.
  Poprzez oszustwo rozumie się: używanie nielegalnych klientów gry, nieaktualnych lub nielegalnych plików .elm map, które różnią się od oficjalnych, niezarejestrowanych i/lub niezaakceptowanych botow, uzywanie makr, automatyzacji, wykorzystywanie blędów gry (bugów), muling i inne formy nielegalnego grania wieloma postaciami jednoczesnie*.
  Wszelkie boty muszą być zgłoszone i zaakceptowane; muszą pozostawać w zgodzie z licencją klienta gry, a wszystkie Twoje kody źródłowe muszą być objęte licencją typu open source.
  Wszelkie wykryte błędy gry (bugi) muszą być niezwłocznie zgłoszone właścicielom Eternal Lands.
   
   
  *Nielegalne prowadzenie wielu postaci jednocześnie (multiplaying) oznacza:
  używanie więcej niż jednej postaci do osiągania korzyści z gry, jakich nie udałoby się osiągnąć grając jedną postacią. Multiplaying to na przyklad (lecz nie tylko): muling, siedzenie na szczątkach doczesnych (deathbagach), trening w strefach pk, prowadzenie graczy do map pvp za pomocą początkującej postaci i zabijanie zwabionych ofiar inną. Pamiętaj, że ostateczna decyzja, czy Twoje działania są nielegalne i czy reprezentują multiplaying należy do moderatorów i to oni zadecydują o karze.
   

  1. Nie handluj dwoma postaciami, które maja jeden adres IP. Jeśli zostaniesz przyłapany i nie będziesz potrafił UDOWODNIĆ, że jesteś członkiem rodziny lub znajomym ZOSTANIESZ ukarany. (Uwaga, to nie usprawiedliwia łamania innych zasad). Dowody będą oceniane indywidualnie w zależności od przypadku. Nadużywanie handlu z jednego IP i kłamanie na ten temat będzie surowo karane.
  2. Korzystanie z pośredników NIE jest dozwolone i nie czyni handlu z jednego IP legalnym (nie wolno także korzystać w pomocy innych osób, które logują się na jedną z Twoich postaci tylko po to, abyś Ty uzyskał inny adres IP podczas handlu).
  3. Bagtrading w celu ominięcia tej reguły jest niedozwolony. (Bagtrading = handel poprzez wyrzucenie czegoś na ziemię jedną postacią i podniesienie tego drugą).
  4. Powyższe zasady dotyczą wszystkich graczy. "Dobrze" rozwinięta postać nie uprawnia do ich łamania.
  5. Posiadanie więcej niż jednej postaci JEST legalne pod warunkiem, że nie pomagają one sobie nawzajem.
  6. Wpływy (rzeczy, pieniądze itd) ze sprzedaży postaci nie mogą być umieszczone na żadnej innej postaci danej osoby. Jakiekolwiek próby ukrycia tego będą karane. Eternal Lands nie popiera takich sprzedaży, a jakiekolwiek problemy wynikające z handlu postaciami będą tylko Twoim problemem.
  7. Używanie prawdziwych pieniędzy jako „pośrednika” w nielegalnym handlu jest zakazane. Nie możesz sprzedawać rzeczy ani pieniędzy z gry za prawdziwe pieniądze po to, aby później kupić za nie inne rzeczy dla Twojej drugiej postaci. Nie możesz także dać gc swojemu „przyjacielowi” w zamian za rzeczy, które później przetransferujesz przy użyciu osoby trzeciej do swojej drugiej postaci. To nie jest to samo gdy postanowisz kupić cos za prawdziwe pieniądze dla nie swojej postaci. Ten ostatni przypadek JEST legalny.
  8. Postacie służące jako magazyny gildii będą traktowane jak boty, nawet jeśli nie są kierowane przez program. Należy je zgłosić i zarejestrować na oficjalnej liście. Muszą one przestrzegać zarówno zasad gry jak i zasad dotyczących botów.

 

[*]Używaj odpowiednich imion.

Nie twórz postaci, których imiona są obsceniczne, wulgarne, bluźniercze, obraźliwe, w sposob oczywisty bezsensowne lub głupie (np. dfjritq47fa) lub o imionach mających na celu naśladowanie już istniejących. Imiona muszą być wymawialnymi słowami, nie skrótami, inicjałami czy losowymi literami, mogą posiadać cyfry. Ilość znaków niealfabetycznych nie może być większa niż liter w imieniu i nie może przekraczać dwóch. Weź pod uwagę fakt, że imię, które wybierzesz wpłynie na atmosferę gry.

Postać o nieodpowiednim imieniu może zostać, i będzie, zablokowana niezależnie od czasu, który spędziłeś prowadząc i rozwijając ją.

 

 

[*]Nie podszywaj się pod innych.

Nie podszywaj się pod właścicieli, twórców, moderatorów, graczy, boty, NPC (postaci niezależne) oraz gildie. Zakaz ten obejmuje tworzenie zbliżonych nazw/imion do już istniejących w celu oszustwa, tworzenia fałszywego wizerunku albo rozpowszechniania fałszywych informacji o innych. Nie próbuj udawać bota.

 

 

[*]Nie spamuj poprzez tworzenie postaci.

Tworzenie wielu postaci o podobnie brzmiących imionach (np. Gracz1, Gracz2, Gracz3...) oraz tworzenie wielu postaci w krótkim przedziale czasu jest zabronione.

 

 

[*]Nie dawaj linków do nieodpowiednich witryn internetowych

Nie zamieszczaj linków do stron zawierających treści pornograficzne, obsceniczne lub wulgarne. Jeżeli strona zawiera treści dyskusyjne czy też takie, których dostępność powinna być ograniczona dla osób niepełnoletnich, przed zamieszczeniem linka musisz umieścić odpowiednie ostrzeżenie. Nie zamieszczaj ani nie omawiaj linków do stron zawierających: cheaty, nielegalne wersje klienta gry, treści związanie z hackingiem, wirusy lub inne szkodliwe programy ani do żadnych stron, które są nielegalne lub promują nielegalne działania.

 

 

[*]Handluj na własne ryzyko.

Eternal Lands nie bierze odpowiedzialności za żadne transakcje zawierane za pomocą prawdziwych pieniędzy/przedmiotów czy tez pieniędzy/przedmiotów występujących w grze. Sprzedawanie postaci lub gildii na forum publicznym, czy tez na dowolnym kanale jest zabronione. Zawierając wszelkie transakcje bierzesz za nie pełną odpowiedzialność i musisz przygotować się na możliwe konsekwencje. Eternal Lands nie weźmie za nie żadnej odpowiedzialności.

 

 

[*]Na kanałach dedykowanych (posiadających nazwę) nie zbaczaj z tematu

Rozmowa nie może zboczyć z tematu dedykowanego danemu kanałowi i nie może powodować klopotów w spełnianiu podstawowej funkcji danego kanału. Konsekwencje będą wyciągane przez moderatora kanału.

 

 

[*]Nie stosuj niedozwolonego ogłaszania/reklamowania

Nie sprzedawaj, nie promuj, nie reklamuj ani nie narzucaj sie w grze z jakąkolwiek nie związaną z Eternal Lands organizacją, witryną internetową lub interesem/przedsiębiorstwem.

 

 

[*]Nie spamuj

Spam to wielokrotne powtarzanie tej samej wiadomości, zdania, podobnych zdań lub zamieszczanie wiadomości nie związanych w żaden sposób z tematem rozmowy prowadzonej lokalnie/na kanale. Nie wolno także prowadzić zbyt długich prywatnych rozmów (w żadnym języku), które mogą być męczące dla innych i powodować niechciany spam. Dotyczy to miejsc bardzo zaludnionych*.

 

 

*Miejsca bardzo zaludnione to między innymi: beam (ognisko na Isla Prima), depozyty, kanały (wliczając te niemoderowane, jak na przykład kanały językowe).

 

 

[*]Wielojęzyczność.

Angielski jest językiem oficjalnym EL, ale jesteśmy zwolennikami używania także innych języków. Miedzy innymi dlatego pracujemy nad tłumaczeniami gry. Jednakże wymaga się, aby TYLKO język angielski był używany przy ognisku na IP (beam)*, oraz na kanałach 1, 2, 3 i 4. Miejsca te są bardzo zaludnione, a wypowiedzi w różnych językach powodowałyby niezrozumienie oraz niechciany spam.

 

 

*Krótkie przywitanie w innym języku jest dozwolone.

 

 

[*]Nie spamuj poprzez zostawianie wielu rzeczy (worków) na ziemi (bagspamming)

Nie zostawiaj na ziemi dużej ilości toreb z przedmiotami. Może to powodować zniknięcie i utratę przedmiotów należących do innych graczy, a pozostawionych przez nich na ziemi.

 

 

[*]Nie przyzywaj stworzeń w pobliżu gęsto zaludnionych obszarów.

 

Nie próbuj przyzywać lub sprowadzać wcześniej przyzwanych stworzeń w pobliże gęsto zaludnionych obszarów (storage, postacie NPC, Wraith, beam, statki). Dodatkowo nie przyzywaj na Isla Prima stworzeń, które nie występują tam naturalnie (np. bobry, szczury). Jeśli przyzwane przez Ciebie stworzenia powodują jakieś kłopoty (jak np. lag lub blokowanie surowców) możesz zostać poproszony przez moderatora gry o przeniesienie się w inne miejsce.

 

 

[*]Nie blokuj surowców

Nie blokuj jakichkolwiek surowców (kwiaty, mineraly itd.), statków, drzwi, mostów, wszelkich przewężeń drogi, wejść do jaskiń, itp. Jeżeli zostaniesz poproszony o odsunięcie się, Twoim obowiązkiem jest uczynić to niezwłocznie.

 

 

[*]Hacking jest zabroniony

Nie próbuj zmieniać lub hackować w jakikolwiek sposób transmisji danych pomiędzy serwerem a Twoim komputerem. Nie próbuj włamywać się do kont innych graczy. Nie próbuj wyłudzać od innych graczy ich haseł.

 

 

[*]Nie wykorzystuj błędów gry (bugów)

Nie czerp korzyści z żadnych błędów występujących w Eternal Lands (dotyczy błędów przynoszących niedozwolone i nienaturalne korzyści) i nie obwieszczaj o ich istnieniu bezpośrednio ani na forum publicznym. Informacje o takich błędach powinny być niezwłocznie dostarczone właścicielom Eternal Lands.

 

 

[*]Nie używaj nielegalnych klientów

Wszelkie dokonane przez Ciebie modyfikacje klienta gry muszą być w zgodzie z udzieloną licencją. Nie rozprowadzaj kopii nielegalnego klienta gry. Wszelkie dodatki, patche i nieoficjalne wersje klienta gry muszą być przed ich użyciem zaakceptowane przez właściciela Eternal Lands (Entropy).

 

 

[*]Nie używaj makr i automatyzacji

Nie używaj nielegalnych programów automatyzujących czynności, skryptów lub komputerów. Używanie zautomatyzowanych programów, systemów, sprzętu, komputerów lub skryptów będzie karane natychmiastowym wyrzuceniem z gry (banem).

 

 

[*]Wszystkie boty muszą być zgłoszone

 1. Wszystkie boty muszą być zgłoszone i opłacone. Jeśli nie będą, zostaną zbanowane.
 2. Boty, które tylko mówią są OK tak długo jak nie spamują lokalnego otoczenia lub kanału i nie łamią żadnej z zasad gry.
 3. Jedynie płatne boty mogą sprzedawać i kupować.
 4. Boty handlowe nie mogą stać w zasięgu żadnego depozytu.
 5. Boty, które nielegalnie służą właścicielom (np. poprzez muling) są zabronione (więcej w regułach o multiplay'ingu).
 6. Boty nie mogą stać w zasięgu rzeczy do zbierania. Muszą stać wystarczająco daleko, aby nie móc niczego dosięgnąć.
 7. Żadne boty nie mogą stać na Isla Prima, chyba że zostanie wyrażona na to zgoda.
 8. Boty nie mogą niczego tworzyć ani podnosić swoich umiejętności w żadnej profesji, ręcznie ani automatycznie. Jeśli gracz chce zwiększyć umiejętności swojego bota, musi to zrobić ZANIM dana postać zostanie botem i zanim zostanie zadeklarowana jako przyszły bot. Gracz musi wytrenować tę postać ręcznie, NIE używając automatycznych programów (co byłoby wbrew zasadzie #5). Jeśli bot stoi na mapie, na której są potwory, może on zostać zaatakowany (zupełnie jak gracz będący AFK), ale nie może on sam inicjować walki. Nie może on także stać na spawnie potworów.
 9. Boty handlowe muszą być nieruchome. Wyjątek stanowią boty, które dostały zgodę na przemieszczanie się (np. by pójść do depozytu lub po zapasy).
 10. Boty, które mogą mówić na oficjalnych kanałach mogą to robić tylko raz na 15 minut. Oznacza to, że cała wiadomość bota MUSI zmieścić się w jednej wypowiedzi.
 11. Jeśli chcesz dodać nowe funkcje po tym, jak Twój bot został zaakceptowany, musisz uzyskać na nie zgodę Entropy.

 

*Wyjątki do zasady o zakazie trenowania postaci w jakiejkolwiek profesji MOGĄ być ustanowione, ale tylko po powiadomieniu o tym Entropy i po wyrażeniu przez niego zgody. Musisz przedyskutować z nim wszystkie detale odnośnie tego, dlaczego Twój bot powinien dostać tę możliwość.

**Zasady te mogą zostać zmienione i/lub powiększone o nowe zasady w każdym momencie.

 

Więcej informacji na temat botów (np. jak można uzyskać takowego) znajdziesz tutaj: http://www.eternal-lands.com/forum/index.php?showtopic=13063

 

[*]Przestrzegaj zasad konkursów.

Moderatorzy mogą tworzyć, egzekwować i karać za nieprzestrzeganie reguł konkursów jak i innych wydarzeń, których reguł zobowiązujesz się przestrzegać przystępując do nich.

 

 

[*]Nie próbuj unikać kary.

Nie próbuj tworzyć nowych kont jeżeli zostałeś czasowo lub ostatecznie usunięty z gry (ban). Wyszukiwanie luk w celu uniknięcia kary może skutkować ostatecznym wykluczeniem (banem) z gry jak i forum Eternal Lands.

 

 

[*]Nie stwarzaj problemów

Nie stwarzaj problemów wymagających uwagi moderatorów.

 

 

[*]Przestrzegaj zasad oficjalnych kanałów.

Zasady dla wszystkich oficjalnych kanałów 1-20:

 1. Zabronione jest podawanie koordynatów na oficjalnych kanałach. Gracze muszą nauczyć się sami odkrywać świat Eternal Lands i znajdować potrzebne rzeczy. Celem gry nie jest chodzenie na ślepo od punktu do punktu.
 2. Zabroniona jest pomoc w questach na oficjalnych kanałach. Jeśli gracz na prawdę utknie (a nie jest po prostu leniwy) MOŻESZ wysłać mu wiadomość prywatną (PM) i naprowadzić go na odpowiedni trop. Publiczne omawianie questów psuje zabawę wszystkim tym, którzy chcą skończyć dany quest samemu.
   
 3. Zabronione jest publiczne ujawnianie, omawianie, czy sprzedawanie sekretów gry. To także psuje zabawę wszystkim tyn, którzy chcą odkrywać grę na własną rękę.
   
 4. W stosownych przypadkach (np. reklama gildii na kanale 4) gracze mogą ogłaszać się raz na 5 minut. Dotyczy to całej gildii (czy grupy) – jedna reklama na 5 minut, nieważne kto w danym momencie ją ogłasza.
   
 5. Worki ze szczątkami doczesnymi (deathbagi) mogą być ogłaszane na kanałach 1, 2, 4 (NIE na kanale 3).
   
 6. Kupowanie/sprzedawanie i sprawdzanie cen odbywa się na kanale 3.
   
 7. Rekrutacja do gildii i szukanie partnerów do treningu (PvP) odbywa się na kanale 4.

 

Zasady kanału pierwszej pomocy (#jc 1)

 1. Kanał 1 (Newbie Help) jest miejscem tylko i wyłącznie na pytania i odpowiedzi dotyczące początków w grze. Wszystkie pogawędki o Eternal Lands są kierowane na kanał 4 (#jc 4) lub kanał 20 (#jc 20), offtopic.
 2. Pytania o potwory i wszystkie stworzenia mocniejsze od wilków są kierowane na kanał 2 (#jc 2).
 3. Ogólnie mówiąc, tylko pytania związane z poziomami umiejętności do 20 mogą być zadawane na tym kanale.
 4. Tylko pytania o Seridię (kontynent 1) są dozwolone; większość pytań o Irillion (kontynent 2) kierowana jest na kanał 2 (#jc 2), jednakże początkowe pytania (np. o skunksy) są dozwolone na kanale 1.
 5. Każdy, kto mimo zwrócenia uwagi będzie zadawał na kanale pierwszym pytania bardziej skomplikowane lub prowadził prywatne rozmowy i kto nie posłucha rady, aby przestał lub zmienił kanał na #jc 2 lub #jc 4, zostanie na stałe usunięty z kanału 1.

 

Zasady kanału pomocy ogólnej (#jc 2)

 1. Kanał ten służy tylko i wyłącznie do zadawania pytań i odpowiadania na pytania związane z Eternal Lands. Pogawędki są kierowane na #jc 4 (związane z EL) lub #jc 20 (offtopic).

 

Zasady kanału handlowego (#jc 3)

 1. Na kanale handlowym dozwolone jest sprzedawanie/kupowanie rzeczy/usług z gry*, pytanie o ceny towarów, ogłaszanie loterii.
  *usługi to między innymi:
  • - noszenie/muling uzbieranych surowców dla innych graczy;
  • - usługi PK;
  • - nagrody za zabicie kogoś, BEZ OGŁASZANIA JEGO IMIENIA

[*]Gracze mogą ogłaszać się raz na 5 minut.

[*]Ogłoszenia automatyczne (botów) mogą się pojawiać raz na 15 minut.

[*]Ogłoszenia linków URL mogą pojawiać się raz na 15 minut na osobę/grupę.

[*]Właściciele wielu botów nie mogą wysyłać swoich ogłoszeń naraz. Ogłoszenia wszystkich botów muszą być rozłożone w czasie. Pamiętajmy, iż dla nowych graczy, którzy dopiero odkrywają kanały, zniechęcająca jest seria automatycznych wiadomości zasypująca ekran.

[*]Sprawy osobiste czy ograniczenia gildiowe jak na przykład to od kogo nie będziesz kupował mają być omawiane w wiadomościach prywatnych, NIE w publicznym ogłoszeniu.

[*]Jedna wypowiedź naraz. Całe Twoje ogłoszenie musi zmieścić się w ilości tekstu do momentu wciśnięcia klawisza Enter.

[*]Gracze i boty mogą umieszczać tylko własne ogłoszenia**. Jedyne wyjątki dopuszczone zostały po dostosowaniu do wymogów bezpieczeństwa mających na celu uniknięcie nielegalnego wykorzystywania osób trzecich.

**Aktualne wyjątki:

 • - EternalBroker
 • - Gildiowe NPC (członek gildii może umieszczać w ich imieniu ogłoszenia raz na 15 minut).

[*]Zabronione jest ogłaszanie znalezionych worków ze szczątkami (deathbags) na kanale handlowym.

 

Ogólny kanał pogawędkowy o EL - EL General Chat (#jc 4)

 1. Ogólny kanał pogawędkowy o EL to nic innego jak rozmawianie o Eternal Lands. Żadnych reklam handlowych, żadnych prywatnych rozmów, żadne rozmowy o innych grach nie są dozwolone na kanale 4. Postaraj się przenieść wszystkie niezwiązane rozmowy na odpowiednie kanały lub na kanał off-topic - #jc 20.
 2. Reklamy (np. rekrutacyjne do gildii) muszą być oddzielone co najmniej 5 minutami na gildię/wydarzenie (NIE na gracza ogłaszającego).

 

Oficjalny kanał konkursowy (#jc 6):

 1. Wszystkie nagrody i zasady gry danego konkursu MUSZĄ być ogłoszone zanim się on zacznie.
 2. Organizatorzy konkursów muszą pozostać w grze w trakcie trwania wydarzenia. Po zakończeniu muszą wydać zadeklarowane nagrody. Umyślne wylogowywanie się z gry po to, by uniknąć rozdawania nagród będzie karane.
 3. Zakaz zmieniania zasad lub warunków po rozpoczęciu konkursu.
 4. Zakaz zmieniania nagród (chyba że na nagrodę o większej wartości lub na powiększenie puli o dodatkową rzecz) po rozpoczęciu konkursu.
 5. Tylko jeden konkurs naraz. Zanim zaprosisz graczów do udziału, upewnij się, ze nie trwa właśnie inny konkurs. Wydarzenia/konkursy oficjalne mają pierwszeństwo.
 6. Zakaz przydługich prywatnych/nie związanych z tematem rozmów w czasie trwania konkursów. Staraj się także nie rozmawiać na kanale gdy nie ma w danej chwili żadnego wydarzenia. Gdy na kanale panuje ogólny harmider trudniej jest się zorientować czy trwa konkurs (ogłoszenia mogą się zgubić w spamie).
 7. NIE wolno robić konkursów „Zagadaj do gracza X i powiedz mu ble ble ble” BEZ zgody tegoż gracza. Jest to wbrew zasadom 2, 3 oraz 25.

 

 

[*]Moderowanie nie może być tematem publicznej dyskusji

Wszelkie kwestie i pytania związane z polityką i procedurami wystepującymi w Eternal Lands powinny być kierowane do administratorów gry (Aislinn) lub do poszczególnych moderatorów poprzez wiadomość osobistą (PM). Kwestie i problemy związane z moderatorami powinny być kierowane poprzez prywatne wiadomości do Aislinn. Wszystkie prywatne wiadomości pozostaną takimi, o ile obie strony nie zgodzą się na ich ujawnienie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×