Jump to content
Eternal Lands Official Forums
Sign in to follow this  
Sistema

Eternal Lands Kuralları.

Recommended Posts

Eternal Lands Oyun Kuralları.

 

Genel

1. Uygun Dil Kullanma.

Açıkça cinsel, tehdit edici, küfürlü, lekeleyen, açık saçık, nefret uyandıran, ırkçı, etnik veya saldırgan dil kullanmayınız. Bu hem açıkça hem de kast edilen dil, resimler, veya bu tür şeyleri içeren sayfalar için geçerlidir. Kelimelere maksatlı değişmeler yapıp, filtreyi yan geçmeyi de içermektedir.

 

2. Taciz Etme.

Taciz etme kullanılan dil tarzıyla sınırlı değildir; niyet veya isteği de kapsar. Bu hem açıkça ve kast edilen dili hem de sistematik ve/veya devamlı olarak istenilmeyen ve rahatsız edici eylemleri içerir. Bu, Eternal Lands gönüllülerin, denetleyicilerin veya diğer oyuncuların özel veya kişisel bilgileri hakkında bahsetmeyi, yayınlamayı ve dağıtmayı da kapsar. Devamlı belirli bir oyuncuyu veya şahısları hedefleyerek rahatsız etmek ağır cezalara yol açar.

 

3. Başkalarına Saygı.

Başkalarının haklarına ve onların bu oyundan zevk alma haklarına saygı göstermelisiniz.

Gerekli saygıyı göstermek için üyeleri, denetleyicileri, gönüllüleri veya geliştiricileri dolandıramazsınız, rahatsız edemezsiniz, tehdit edemezsiniz, aşağılayamazsınız, dalga geçmezsiniz, acıya sebebiyet veremezsiniz ve/veya diğer istenilmeyen aşırı ilgiyi göstermezsiniz.

Irkçı, cinsiyetçi, din-karşıtı, etnik-karşıtı, gay-karşıtı veya diğer kin besleyici felsefeleri, veya açıkça cinsel olan konuları halk içinde başlatmayınız, taraf olmayınız, katılmayınız, tartışmayınız. Bu tür davranışlar sergileyen klan ve grupları Eternal Lands'in içinde organize etmeyiniz, parçası olmayınız, forumlarına katılmayınız.

Yeni başlayanların çevreyle tanışmaları ve acemi hataları yapma esnasında onları himaye etmeyiniz, yanlış yönlendirmeyiniz veya onlar sayesinde avantaj sağlamayınız.

**Not** Bu, PK, PVP, "yaratık doğma yerlerini çalmak", torba çalmak, veya klan/klanlar arası sorunları içermez. Bunlar normal oynayış tarzıdır ve böyle ele alınır.

 

4. Şifrenizi Başkalarına Dağıtma.

Şifrenizi herhangi birine verdiğiniz an, karakter paylaşım amaçlı bile olsa, o karakterin bütün haklarından vazgeçmiş sayılırsınız. Şifrenizi başkalarına verdikten sonra, karakterinizin yapmış olduğu eylemlerden veya hesabınızın iadesinden Eternal Lands sorumlu değildir.

 

5. Hile Yapma.

Oyun içinde hile yapmak, yasal olmayan istemci kullanmak, kayıtsız ve/veya onaylanmamış botlar, makro kullanmak, otomasyon yapmak, komut dizisi yapmak, hatarlardan faydalanmak, birden fazla karakteri taşımacı olarak kullanmak, veya başka yasak multi-play türü kullanmak demektir*.

Bot kullanmak için, onun kayıtlı ve onaylı olması gerekir; istemci kurallarına uygun olmalı ve bütün kodun açık kaynak olması gerekir. Eğer oyunda hata bulursanız, Eternal Lands'in sahiplerine hemen bildirmelisiniz.

 

*Yasak multi-play:

tek karakterin sağlayamayacağı avantajları birden fazla karakter kullanarak sağlamaktır. Bunlarla sınırlı olmayıp yasak olan multi-play durumları: taşımacı karakter kullanmak, ölüm torbası beklemek, pvp antrenman, yeni karakter ile oyuncuları PK haritalarına yemleyip asıl karakter ile içerde beklemek. Unutmayınız ki yasak multi-play türlerini teker teker ifade edebilmemiz çok zordur, bu yüzden bu konular gözden geçirilip, cezalar duruma göre değişebilir.

 

1. Aynı kişinin aynı IP'den takası yasaktır. Eğer yakalanırsanız, ve gerçek aile/eş olduğunuzu kanıtlayamazsanız, cezalandırılırsınız (Bu, diğer kuralları ihlal etmenizi yasal kılmaz). Kanıt, duruma göre belirlenecektir. Aynı IP'den takası suiistimal etmek ve/veya yalan söylemek ciddi sonuçlara yol açar.

2. Aracı karakterler yasaktır ve karakterler arasında aynı IP'den takası yasal kılmazlar. (Bu, sırf farklı IP edinip takası gerçekleştirmek için başka birisinin sizin karakterlerinizin birine girmesini de içerir)

3. Bu kuralı devre dışı bırakmak için aynı IP'den bağlanan karakterler arasında torba takası yasaktır.

4. "İyi" yetiştirilmiş karakterlerin aynı IP'den takas yapmalarına ayrıcalık tanımıyoruz.

5. Birden fazla karakter sahibi olmak ANCAK birbirleriyle etkileşimde bulunmamak ve birbirlerine yardım etmemek şartıyla yasaldır.

6. Klan depoları, program tarafından yürütülmüyorsa bile, bot olarak sayılır. Onların da bot olduğu bildirilmeli ve resmi listeye kayıt edilmeleri gerekir. Onlar bütün oyun-içi VE bütün bot kurallarına uymaları gerekir.

 

6. Uygun İsim Kullanma.

Lütfen açık saçık, kaba, dindışı, saldırgan, tamamen anlamsız ve aptalca (ör. dfjritq47fa) veya taklit amaçlı karakter ismi yaratmayınız. İsimlerin hecelenebilir kelimeler olması, kısaltma, isim baş harfleri, veya rastgele harfler olmaması gerekir; numaraların olup olmaması fark etmez. Alfabetik olmayan karakterlerin sayısı alfabetik olanların sayısını geçemez, ve en fazla 2 ile sınırlıdır.

Unutmayınız ki, seçtiginiz isim oyunun atmosferini etkiler. Uygun olmayan isimler oyunda geçirdiğiniz süreye bağlı kalmayıp kilitlenir.

 

7. Taklit Etme.

Eternal Lands sahiplerini, geliştiricilerini, denetleyicilerini, oyuncularını, botlarını, npc'lerini veya klanlarını taklit etmek yasaktır. Bu, isimlere değişiklikler yaparak başkalarını kandırmayı, yanlış temsil etmeyi veya yanlış bilgi vermeyi de içerir. Ayrıca, bot taklidi de yasaktır.

 

8. Karakter Yaratım Spami.

Çok sayıda, ismi birbirine benzeyen karakter (ör. Player1, Player2, Player3) veya kısa bir süre içinde çok sayıda karakter yaratmaya kalkmayınız.

 

9. Uygun Olmayan Sitelere Link.

Açıkca cinsel, açık saçık, ağıza alınmaz veya kaba sitelere link vermeniz yasaktır. Bunlar "X Sınıfı" olarak sayılır. Eğer site sorgulanabilir madde içeriyorsa, "R Sınıfı" sayılabilen bir şey, o zaman göndermeden önce uyarı vermeniz gerekir. Hile, yasak istemci, hack veya kötücül virüs ve program, veya bunları bulunduran siteleri göndermeniz ve tartışmanız yasaktır.

 

10. Alım-Satım.

Eternal Lands, gerçek veya oyundakı para/eşya alım satım işlemleriden sorumlu değildir, sorumlu tutulamaz. Herhangi bir forumda, yerel sohbette veya herkese açık herhangi bir kanalda karakter hesabı veya klan satmak ve ilan vermek yasaktır. Yaptığınız hareketlerin sorumluluğunu ve bunların cezalarının tümünü kabul ediyorsunuz. Eternal Lands bu sorumlulukların hiçbirine üstlenmeyecektir.

 

11. İsimli Kanallarda Konuda Kalma.

Kanal sohbeti, o kanalın var oldugu amaç ile ilgili olması lazım. Sohbetler, o kanalın amacı dışına çıkmamalıdır. Sonuçtaki cezalar kanalda bulunan denetleyicilerin ihtiyatlarına bağlıdır.

 

12. Uygun Olmayan Reklam.

Eternal Lands içinde, Eternal Lands dışı ticaret, faaliyet, organizasyon veya websitelerini pazarlamak, düzenlemek, reklamını yapmak ve talep etmek yasaktır.

 

13. Spam Yapma.

Spam yapmak, aynı sözcüğü, cümleyi veya birbirine benzeyen sözcükleri ve cümleleri fazlaca tekrarlamak, boş ve alakasız mesajları bilerek arka arkaya göndermek demektir. Bu, insan çokluğunun bulundugu yerlerde* geçen ve bu bölgelerin amacı dışına çıkmasını sağlayan ve spam oluşturan aşırı kişisel sohbetleri (herhangi bir dilde) de içerir.

 

*İnsan çokluğunun bulunduğu yerler, bunlarla sınırlı olmayıp, şöyle sıralanabilir: beam, depolar, ve kanallar, ki bunlar dil kanalları gibi denetlenmeyen kanallar da olabilir.

 

14. Çoklu Dil Kullanımı.

İngilizce EL'deki resmi dilidir. Diğer dilleri de destekliyor ve benimsiyoruz, çevirilere de bu yüzden çalısıyoruz. Ancak, beam'de* ve aynı zamanda kanallar 1, 3, ve 4*de İngilizce konuşmanız gerekmektedir, bunlar nüfusu fazla olan yerler oldugu için yabancı dil kullanmak bu yerlerin amacını aşar ve spam oluşturur.

 

*Yabancı dilde basit bir satırlık selam vermek kabul edilebilir.

 

15. Torba Spam Yapma.

Hangi nedenle olursa olsun, yere büyük sayıda torba bırakmak yasaktır, ki bu, diğer torbaların kaybolmasına ve insanların geçici süre için ayaklarının altına koydukları eşyaların kaybolmasına neden olur.

 

16. İnsan Çokluluğunda Yaratık Çağırma.

İnsanların çoğunlukta bulunduğu yerlerde (ör. bütün depolar, Wraith, beam, NPC'ler, gemiler, vs.) yaratık çağırmaya veya önceden çağırılmış yaratıkları getirmeye teşebbüs etmeyiniz. Ayrıca, Isla Prima ve içinde IP'de doğal olarak bulunan yaratıklar (ör. tavşan ve kunduz) haricinde yaratık çağırmak yasaktır. Eğer yaratık çağırmanız, bunlarla sınırlı olmayıp, yukarıdaki kurallar da dahil olmak üzere, başka oyuncuları lag yapıyorsa veya kaynakların önünü kapatıyorsa, bir denetleyici tarafından durmanız ve başka bir yerde işinizi görmeniz istenebilir.

 

17. Kaynakların Alınmasını Engelleme.

Kaynaklar, bunlara sınırlı olmamak üzere, gemiler, kapılar, köprüler ve kemeraltlarıdır. Eğer çekilmeniz istenmişse, lütfen insanların geçmesine izin veriniz.

 

18. Hack Yapma.

Sunuculardan bilgi aktarmaya, bilgi almaya, sunucudan gelen verileri engellemek veya hack yapmaya kalkışmayınız. Başkalarının hesabını hack yapmaya veya onların şifrelerini size veya başkalarına vermelerine ikna etmeye çalışmayınız.

 

19. Hatalardan Faydalanma.

Eternal Lands içindeki hataları veya bozuklukları kendi faydanıza kullanmayınız, sömürmeyiniz. Böyle bir hatanın veya bozukluğun (kullanıcıya anormal yararlar veya istenmeyen faydalar gösteren) var olduğunu direk olarak ya da dolaylı yollarla halka duyurmanız kesinlikle yasaktır. Bu bilgiler direk olarak Eternal Lands'in sahiplerine gizli bir şekilde bildirilmesi gerekir.

 

20. Yasak İstemciler.

Eternal Lands istemcisine değişiklikler yaparken, istemci şartları ve kurallarına uymanız, ve yasak istemcileri dağıtmamanız gerekir. Bütün yamaların veya gayri resmi istemcilerin kullanımdan önce Eternal Lands sahiplerinden biri tarafından (yani Entropy) onaylanması gerekir.

 

21. Makro ve Otomasyon.

Yasak otomasyon programları, komutları veya bilgisayarları kullanmak yasaktır. Herhangi bir yasak otomasyon programı veya sistemi, cihazları, bilgisayarları veya komutları kullanmanız, oyundan doğrudan yasaklanmanıza neden olacaktır.

 

22. Botların İfade Edilmesi Gerekir.

1. Bütün botların bildirilmesi ve ödenmesi gerekir. Aksi takdirde oyundan yasaklanırlar.

2. Yerel sohbeti veya ana kanalları spam yapmadıkları ve herhangi bir oyun kuralını ihlal etmedikleri sürece sadece konuşan botlar sorun değildir.

3. Artık alım satım yapabilen botlar sadece ödenmiş olan botlardır.

4. Ticaret botları depo kapsamında veya mesafesinde olamazlar.

5. Sahiplerine taşımacı karakter ve benzeri gibi hizmet eden botlar yasaktır (multi-play oyun kurallarına bakınız).

6. Botlar toplanabilir cisimlerin mesafe alanına yerleştirilemezler. Durdukları yerden o cisimleri toplayamayacak kadar uzakta olmaları gerekir.

7. Biz kabul etmediğimiz sürece Isla Prima'da bot bulundurulması yasaktır.

8. Botlar belli bir program kullanarak veya el ile eşya yapamazlar ve herhangi bir yetenekte seviye atlayamazlar*. Eğer Oyuncu botu kendi eliyle seviye atlatmak istiyorsa, bunu karakterin bot olmasından ÖNCE yapması ve otomasyon programı kullanmaması lazım, ki bu oyun kurallarının 5.sine aykırıdır. Eğer bot kendisine saldırabilecek canavarların olduğu bir haritadaysa, onun sadece orda kalıp, bilgisayarın başında olmayan oyuncu gibi saldırıya uğraması sorun değildir. Ama botun saldırması ve ayrıca canavar doğus noktasına koyulması yasaktır.

9. Ticaret botların bir kaç özel durum haricinde sabit kalmaları lazım (arada bir depoya gitmek, veya ayrıcalık tanınmışsa, o botun donatılmaya gitmesi gibi).

10. Resmi kanallarda konuşma izni olan botlar sadece 15 dakikada bir mesaj yollama hakları vardır. Bu, yollayacaginiz yazının tamamı bir mesaja sığması demektir.

11. Eğer botunuzun onaylanmasından SONRA yeni özellik eklemeyi diliyorsanız, o özelliklerin ÖNCELİKLE Entropy tarafından onaylanması lazım.

 

*Herhangi bir yetenekte seviye atlamama kuralına ayrıcalıklar BELKİ Entropy'nin haberi olduktan ve onaylandıktan sonra mümkün olabilir. Bu meseleleri onunla konuşmanız ve botunuzun niye seviye atlaması geretiğine dair bütün ayrıntıları vermeniz gerekir.

**Bu kurallara istenilen zaman kural eklenebilir veya gözden geçirilebilir.

 

Botlarla ilgili bilgi (ör. bir bota nasıl sahip olabilirim) burada sıralanmıştır: http://www.eternal-lands.com/forum/index.php?showtopic=13063

 

23. Yarışma Kurallarına Uyma.

Denetleyiciler yarışmalarda ve diğer etkinliklerde kurallar yaratıp uygulayabilirler, ki bu etkinliklere katildiginiz an ve yarıştığınız süre boyunca bu kuralları kabul edip, bunlara uyacağınız anlamına gelmektedir.

 

24. Cezalardan Kaçınma.

Cezalarda açık kapı aramanın veya bir yol bulup cezaları atlamaya kalkmanın sonucunda Eternal Lands oyunundan ve forumundan kalıcı olarak yasaklanabilirsiniz. Bunlarala sınırlı olmamakla birlikte, yasaklardan, kilitlemelerden ve ufak cezalardan kurtulmak için ek karakterler kullanmayı ve yaratmayı da içerir.

 

25. Sorun Çıkaran Kimse Olmayınız.

Bilerek yapılan ve denetleyicilerin dikkatini çeken ve ilgisini gerektiren sorunlar çıkarmayınız.

 

26. Denetleme halk arasında tartışılacak bir konu değildir.

Oyun önlemleri, kuralları, tedbirleri ve prosedürleri hakkındaki sorun ve sorularınızı direk oyun yöneticilerine (yani Aislinn) veya belli bir denetleyiciye özel mesaj yolu ile bildirebilirsiniz. Denetleyicilerle ilgili soru ve sorunlarınızı da özel olarak Alislinn ile görüşmeniz gerekir. Bütün özel mesajlar ilgili sahıslar ile ortak karar alınmadığı sürece saklı kalır.

 

Buradaki bütün kurallar istenilen zamanda değiştirilebilir veya bunlara yenileri eklenebilir.

 

Forumları denetleme sırasında ve kuralların ihlali sonucundaki cezalara karar vermede Eternal Lands denetleyicilerin davaya göre irade kullanma otoriteleri vardır.

 

Eternal Lands Kullanım Koşulları'nın veya Forum Yönetim Yasası'nın, yukarıda açıklanmış bölgeler de dahil olmak üzere, tekrar tekrar ihlali sonucunda, oyundan ve forumlardan kalıcı yasaklama gerçekleşir.

 

Bu kuralları veya kural ruhunu çiğnemek (sadece kanun belgelerini değil) cezaya sonuç verebilir. Genellikle önce uyarı verilir. Bu, derhal tedbir alınması gereken tekrarlayıcı suçlular veya ağır suç işleyenler için geçerli değildir. Eğer bu uyarı göze alınmazsa ve ihlal devam ederse, suçun ağırlığına, şiddetine ve denetleyicilerin kararına göre oyuncular (belli bir sıraya bağlı kalmamak üzere) sessizleştirilebilir, atılabilir, exp kaybedebilir, hatta yasaklanabilir. Sizinle ilgilenmesi gereken denetleyicinin seviyesi ne kadar yüksek olması gerekirse, ceza da o kadar ağır olabilir.

Edited by Sistema

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yardım Kanal Kuralları (#jc 1):

 

Hemen başlayarak, bildiğimiz yardım kanallarının yapısı biraz değişecektir.

Bundan sonra Kanal 1 SADECE newbie (yeni başlayanlar) yardımı için kullanılacaktır. Daha gelişmiş yardım için Kanal 2'ye gidilecektir.

 

Bu kurallar sıkı bir şekilde yürütülecektir. Newbie olmayan soruları soran veya newbie olmayan sohbetleri yapanlar, durmaları istenildikten sonra veya Kanal 2'ye götürüldükten sonra bile devam ederlerse "denoob" olacaklardır.

Newbielere yardım etmek için kanalda kalanların da bu kurallara uymaları beklenir.

 

Bu kanalların YARDIM kanalları olduğunu ve sohbet/muhabbet kanalları olmadıklarını lütfen unutmayalım.

 

Kanal 1 kılavuzu:

-- Hayvanlar hakkında sorular (canavar soruları Kanal 2’ye yöneltilecektir),

-- Seridia (c1) soruları. (Çoğu Irillion (c2) soruları Kanal 2’ye yöneltilir, fakat düşük seviye konular, örneğin kokarca ve rakun hakkında sorular Kanal 1’de de sorulabilir),

-- Genel anlamda, level 20’nin altına hitap eden sorular.

 

Her zamanki gibi, oyun-içi sırları iki kanalda da tartışmak yasaktır. Bu listeye aklıma gelen diğer emin olunmayan konuları da ekleyebilirim. Tereddüt edenler buraya tekrar bakabilir.

 

Edit: Görünen o ki bu kanal Eternal Lands yardımıyla sınırlıdır, başka oyunlar ya da gerçek hayat yardımı değil.

 

 

 

Market Kanal Kuralları (#jc 3):

 

Hey millet! :laugh:

Son zamanlarda market kanalında sorunlarla karşılaştık ve şu an sizi bu kanalın görgü kurallarını hatırlatmanın en iyi zamanı gibi görünüyor. Market kanalı temiz ve profesyonel bir biçimde çalışması gerekir, çene çalma ve konu-dışı sohbet ile arınmış halde bilgi alış-verişi olmalıdır.

 

Market kanalında:

1. Oyun-içi eşyaların alımı/satımı,

2. Oyun-içi hizmet alımı/satımı*,

3. Fiyat sorma,

4. Çekilişler.

 

* Hizmetler, bunlara bağlı kalmamak üzere, aşağıdakileri içerir:

-- Başka oyuncular için ham madde toplamak,

-- PK görevleri,

-- Katil kiralamak, şu kuralı akılda tutarak: KİŞİDEN SÖZ ETMEK YASAKTIR.

 

 

-- Otomatik olan ilanlar en az 15 dakikalık aralıklarla anons edilmelidir,

-- URL linkleri her kişi için en az 15 dakikalık aralıklarla ilan edilmelidir.

-- Birçok bota sahip olanlar botlarının mesajlarını arka arkaya yığmamaları gerekir, her biri eşit aralıklarla zamanlanması gerekir. Makineleştirilmiş mesaj duvarıyla karşılaşmak, oyuncular için oldukça cesaret kırıcıdır.

-- Oyuncular her 5 dakikada 1 anons hakkına sahiptir.

-- Kişisel veya takım kısıtlamaları ve koşulları, örneğin; kimden alıp almadığınızı PM ile özel olarak açıklanmalıdır, genel anonsunuzda DEĞİL.

-- Her mesaj/anons/reklam "bir" satırdır. Bu, Enter tuşuna basmadan önceki yazabildiğin maximum yazı miktarına eşittir (evet, iki satır gibi görünebilir).

 

-- Oyuncular ve botlar sadece kendileri için ilan vermelidirler. Bütün istisnalar sahte ve yasak üçüncü-kişi ilanları önlemek için güvenlik standartlarına uymaktadırlar.

** Şu anki istisnalar:

- EternalBroker,

- LabRat'in açık-artırım sitesi.

 

Market kanalında YASAK olanlar:

1. Ölüm torbaları (bunlar Kanal 1 ve 4'e yollanır).

2. Antrenman eşi arama (Kanal 4’e yollanır).

 

Sorunlar geldikçe bu listeye herhangi bir zamanda çözüm eklenebilir. Umarım bunlar hepiniz için bu konuları anlaşılır hale getirir. Bu kurallar hemen harekete geçirilecektir. Eğer siz veya sizin botlarınız bu kurallara uymayan ilanlar yapıyorsa bunları derhal kaldırmanız veya değiştirmeniz lazım, aksi taktirde, gördüğümüzde sizin yerinize biz kaldırırız.

 

 

 

Yarışma Kanal Kuralları (#jc 6):

 

1. Bütün ödül ve koşullar yarışmanın başında, oyuncular başlamadan önce ilan EDİLMELİDİR.

2. Yarışmayı yapan şahısın yarışmanın sonuna kadar yarışmayı takip etmesi lazım. Sırf ödülleri dağıtmamak için bilerek oyundan çıkmak ceza ile sonuçlanır.

3. Yarışma başladıktan sonra yarışma kuralları ve koşullarını değiştirmek yasaktır.

4. Yarışma başladıktan veya ilan edildikten sonra ödülleri değiştirmek yasaktır (değeri daha yüksek veya ek olarak ödül verilmediği sürece).

5. Aynı anda sadece bir yarışma olabilir. Yarışma başlatmadan önce bundan emin olun. Resmi yarışmalara ve olaylara öncelik tanınır.

6. Yarışma esnasında uzun genel/konu-dışı sohbetler yok. Ayrıca, yarışma olmadığı zamanlarda bile sohbeti en azda tutunuz. Uzun muhabbetler esnasına yarışmanın olup olmadığını anlamak zorlaşıyor, ve bir yarışmayı başlatmak daha da zor oluyor (anonsunuz sohbet içinde kaybolabiliyor).

7. "PlayerX'e 'bla bla bla' yollayın" yarışmalarını PlayerX'in haberi olmadan düzenlemek yasaktır. Düzenlediginiz taktirde kurallar 2, 3 ve 25'i ihlal etmiş bulunursunuz ve cezalandırılırsınız..

 

 

Bütün Resmi Kanallar (#jc 1-20):

1. Herhangi bir resmi kanalda koordinat vermek yasaktır. Oyuncuların etraflarını incelemeleri ve fark etmeleri lazım. Amaç kör bir şekilde her yere otomatik olarak yürümek değildir.

2. Resmi kanalların her hangi birinde görev yardımı vermek yasaktır. Eğer soran oyuncu gerçekten takılmişsa (sadece tembel değilse) ONA pm yollayıp doğru yolu gösterebilirsiniz. Halk içinde görev konusu üzerinde konuşmak, görevi yapmak isteyen diğer oyuncular için görev yapma zevkini yok edebilir.

3. Oyun sırları halka açıklanmamalı ve resmi kanallarda konuşulmamalıdır. Yine, bu, diğer oyuncular için zevk kırıcıdır.

4. Oyuncular, klana oyuncu alımı gibi reklamları her 5 dakikada 1 verebilirler. Bu, klanca (ya da grupça) yapılan reklamları da içerir. Her klan/grup için 5 dakikada 1 reklam (kimin mesaj yolladığı önemsizdir) sınırı vardır.

Edited by Sistema

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×