Jump to content
Eternal Lands Official Forums
Sign in to follow this  
groomsh

Slovensky preklad pravidiel

Recommended Posts

Pravidlá hry Eternal Lands.

 

Všeobecné:

 

1. Používaj primeraný slovník

Nepoužívaj slovník ktorý je sexistický, výhražný, vulgárny, hanlivý, obscénny, nenávistný, rasovo, etnicky alebo inak urážlivý.

To sa týka priamo ale aj nepriamo použitých slov, obrázkov alebo liniek na webové stránky s takýmto obsahom.

Toto pravidlo zahŕňa aj rôzne hláskovanie/skloňovanie takýchto slov s úmyslom obísť filtre.

 

2. Neobťažuj.

Obťažovanie sa neobmedzuje len na použité slová, ide o podstatu. To znamená slová alebo skutky, ktoré sú systematicky a/alebo neustále nevyžiadané a obťažujúce. Ďalej to zahŕňa rozširovanie akýchkoľvek informácií z reálneho života, osobných alebo dôverných o iných hráčoch, moderátoroch alebo dobrovoľníkoch Eternal Lands. Opakované obťažovanie bude viesť k závažným následkom.

 

3. Rešpektuj ostatných.

Je tvojou povinnosťou rešpektovať práva ostatných a ich právo na pôžitok z hry.

Byť ohľaduplný voči ostatným hráčom, moderátorom, dobrovoľníkom, programátorom znamená neobťažovať, nevyhrážať sa, neurážať, nenazývať ich hanlivými menami alebo ich iným spôsobom otravovať.

Nezačínaj, nezúčastňuj sa a neobhajuj diskusie ktoré sú rasistické, sexistické, namierené proti náboženstvu, proti etniku, proti homosexuálom ani žiadnych iných štvavých kampaní.

Neponižuj, nezavádzaj a nezneužívaj nových hráčov (newbies) keď sa oboznamujú s herným prostredím a robia začaitočnícke chyby.

**Poznámka** Toto sa nevzťahuje na pking (zabíjanie hráčov v PK mapách), pvping (trénovanie hráča proti hráčovi na PK mape), "spawn stealing" (kradnutie miest kde sa objavujú príšery), bag stealing (kradnutie batohov) / bag jumping (úmyselné zabratie batohu ktorý nie je tvoj) alebo na klanové/medziklanové problémy. Tieto prípady sú súčasťou hry a ako také sa aj riešia.

 

4. Uchovaj svoje heslo v tajnosti.

Akonáhle dáš komukoľvek svoje heslo, aj keď len za účelom zdieľania postavy, vzdávaš sa všetkých práv na svoju postavu. Eternal Lands nie je zodpovedné za navrátenie tvojej postavy alebo konta, ani za skutky tvojej postavy po prezradení hesla.

Počínajúc deviatym aprílom 2006: ak nás ktokoľvek bude kontaktovať ohľadom ukradnutej postavy, jeho IP bude permanentne zabanovaná.

Už nás unavuje starať sa o hlupákov ktorý sa nechali oklamať, náš čas je vzácnejší.

 

5. Nepodvádzaj.

Podvádzanie (Cheating) v hre znamená: používanie starého alebo nepovoleného klienta, starých alebo nepovolených/neoficiálnych máp (.elm) ktoré vznikli zmenou oficiálnej verzie, neregistrovaného a/alebo neschváleného bota, používanie makier, automatov, skriptov, zneužívanie chýb, muling*, alebo akákoľvek iná forma zakázaného multi-playingu**.

Bot musí byť pred použitím zaregistrovaný a schválený; musí spadať pod licenciu klienta a bot kód musí byť open source. Ak v hre nájdeš chybu, si povinný to ihneď ohlásiť majiteľom Eternal Lands.

*Muling znamená využívať jednu postavu na to, aby tvojej druhej postave nosila/zbierala veci ktoré neunesie alebo nevie ťažit ...

**Multi-playing znamená používanie viac postáv za účelom získania výhody ktorú by si použitím jednej postavy nemal. Multi-playing zahrňuje ale neobmedzuje sa na: muling, stráženie vecí ktoré ostali po smrti (takzvaný deathbag sitting), trénovanie hráča proti hráčovi (takzvaný pvp training), lákanie hráčov do PK máp a čakanie na nich s tvojou druhou postavou. Samozrejme nie je možné popísať všetky formy multi-playingu alebo podvádzania, preto sa tieto budú posudzovať a trestať jednotlivo prípad od prípadu.

 

1. Obchodovanie medzi dvomi postavami z rovnakej IP adresy (takzvaný IP trading) je zakázané. Ak bude niekto pri tom prichytený a nebude môcť JEDNOZNAČNE DOKÁZAŤ že tie dve postavy sú dvaja rôzny ľudia, bude URČITE potrestaný. (Táto výnimka (ak dokáže že sú dvaja rôzny ľudia) však neoprávňuje k porušovaniu ostatných pravidiel). Dôkazy budú posudzované pri každom prípade zvlášť. Zneužívanie IP tradingu a/alebo klamanie bude viesť k závažným následkom.

2. Prostredníci SÚ ZAKÁZANÝ a nelegalizujú obchodovanie medzi dvomi postavami z jednej IP adresy. (To sa týka aj prípadu ak sa niekto iný prihlási za jednu z tvojích postáv, za účelom získania inej IP adresy na realizovanie obchodu)

3. Obchodovanie alebo výmena vecí pomocou batohu hodeného jednou postavou na zem a vyzdvyhnutého tvojou druhou postavou (takzvaný bag trading), za účelom obísť toto pravidlo, je zakázané.

4. Nerobíme absolútne žiadne výnimky ani pre "značne" vylevelené postavy.

5. Vlastnenie viacerých postáv JE legálne, pokiaľ sa navzájom neovplyvňujú a nepomáhajú si.

6. Prevádzať výnosy (predmety, gc, atď) z obchodu na inú postavu patriacu tomu istému človeku je zakázané. Akékoľvek pokusy zamaskovať takýto prevod znamenajú rovnaký trest.

7. Je nelegálne používať reálne peniaze ako prostredníka na presun vecí alebo gc medzi dvomi postavami toho istého človeka. Nemôžes predať sám sebe gc alebo veci od postavy A a za tie peniaze nakúpiť gc alebo veci pre svoju postavu B. Takisto nemôžeš dať s postavou A gc "kamarátovi" výmenou za nákup gc alebo vecí za reálne peniaze a potom ich posunúť cez prostredníka na svoju postavu B. (To nie je to isté ako keď si ty ako osoba zaplatíš gc alebo veci za reálne peniaze a rozhodneš sa ktorej z tvojích postáv ich dáš - to je legálne.)

8. Guildové storage sú posudzované ako boti a to aj ak nie sú kontrolované programom (ale hrá za nich človek). Musia byť deklarované a zaregistrované na oficiálnom zozname. Podliehajú pravidlám pre hráčov aj pre botov.

 

6. Nepoužívaj nevhodné mená.

Nevytváraj postavy s menami ktoré sú obscénne, vulgárne, znevažujúce, urážajúce, úplne bez zmyslu a hlúpe (napríklad: dfjritq47fa), alebo sú vytvorené za účelom zosobnenia niekoho iného. Mená musia byť vysloviteľné slová, nie náhodná zmeť znakov; bez alebo s pripojenými číslami. Počet abecedných znakov musí byť vždy väčší ako počet ostatných znakov, ktoré môžu byť maximálne dva.

Ber do úvahy, že meno ktoré si zvolíš ovplyvňuje atmosféru hry. Postavy s nevhodnými menami môžu byť a budú locknuté a je jedno koľko času strávili v hre.

 

7. Nezosobňuj druhých.

Nevydávaj sa za majiteľa Eternal Lands, programátora, moderátora, iného hráča, bota, NPC alebo klan. Toto sa vzťahuje aj na vytváranie postáv s podobnými menami za účelom oklamať, skresliť alebo rozšíriť nepravdivé informácie. Ďalej nepredstieraj že si bot.

 

8. Nespamuj vytváraním postáv.

Nespamuj proces vytvárania postáv tým, že budeŠ vytvárať postavy s podobným menom (napríklad: Postava1, Postava2, Postava3...) alebo vytváraním množstva postáv v krátkom časovom úseku.

 

9. Nerozširuj linky na nevhodné webové stránky.

Nerozširuj linky na webové stránky so sexistickým, obscénnym alebo vulgárnym obsahom. Ak stránka obsahuje pochybný obsah, si povinný varovať pred postnutím tohto linku. Nerozširuj a nediskutuj o linkách na cheaty, nepovolených klientov, vírusy alebo inak škodlivé programy, ani na stránky ktoré sú nelegálne alebo podporujú nelegálne aktivity.

 

10. Kupuješ a predávaš na vlastné riziko.

Eternal Lands nie je zodpovedné za akékoľvek obchody uzavreté v hre (či už predávaš alebo kupuješ za reálne peniaze/veci alebo za herné peniaze (gc)/veci).

Je zakázané kupovať alebo predávať postavy a klany (guildy) cez fórum alebo verejné kanály v hre. Nesieš plnú zodpovednosť za svoje činy a ich následky.

Eternal Lands neprevezme žiadnu zodpovednosť za tieto činy.

 

11. Pridržuj sa témy na pomenovaných kanáloch.

Rozhovor na pomenovaných kanáloch sa musí týkať toho, prečo boli vytvorené. Konverzácia by sa nemala odkláňať od zámeru s ktorým bol kanál vytvorený. Následky porušenia tohto pravidla sú na uvážení moderátora/moderátorov ktorý sú na tom kanále prítomní.

 

12. Nevhodná reklama je zakázaná.

V Eternal Lands nerob reklamu ani neagituj za žiadnu obchodnú činnosť, organizáciu alebo web stránku, ktorá nesúvisí s Eternal Lands.

 

13. Nespamuj.

Spamovanie znamená neustále alebo príliš časté opeakovanie toho istého postu alebo vety, významovo podobnej vety alebo zámerné postovanie nesúvisiacich príspevkov. Vzťahuje sa to aj na súkromné diskusie (v akomkoľvek jazyku) na husto "zaľudnených" miestach*, kde takáto konverzácia vytvára spam.

*Husto "zaľudnených" miesta sú mimo iných: "beam", storage, komunikačné kanály vrátane nemoderovaných.

 

14. Mnohojazyčnosť

Angličtina je oficiálnym jazykom v EL. Podporujeme a vítame aj iné jazyky, preto pracujeme na prekladoch, každopádne vyžadujeme aby si hovoril anglicky na beame* a tak isto aj na kanáloch 1, 3 a 4*, lebo sú často navštevované a kde by viacero jazykov vytváralo zbytočný spam.

*Jednoriadkový pozdrav v inom jazyku je akceptovateľný.

 

15. Nespamuj vytváraním batohov.

Nevytváraj veľké množstvo batohov (za akýmkoľvek účelom), lebo to môže viesť k zmiznutiu batohov iných hráčov a spôsobiť tak to, že prídu o veci ktoré si dočasne hodili pod nohy na zem.

 

16. Nesumonuj blízko rušných miest.

Nepokúšaj sa sumonovať alebo priviesť vysumonované príšery blízko rušných miest (napríklad: všetky storage-e, miesto kde stojí Wraith, "beam", meista kde stoja NPCčka, lode, atď ). Na Isla Prime a všetkých jej vnútornúch mapách môžeš sumonovať len príšery ktoré sa tam už nachádzajú (napríklad: zajac (rabbit), bobor (beaver) atď). Ak sumonovaním budeš robiť problémy ako: lág alebo blokovanie surovín/zdrojov/ciest pre ostatných hráčov, môže ťa moderátor požiadať aby si sa presunul na iné miesto.

 

17. Neblokuj suroviny/zdroje/cesty.

Zdroje zahŕňajú ale nie su obmedzené na: lode, dvere, mosty, priechody...

Ak ťa niekto požoada aby si sa posunul, nechaj toho človeka prejsť.

 

18. Žiadne hacking.

Nezasahuj do komunikácie zo serverom. Neskúšaj hacknúť niekoho druhého konto alebo ho presvedčiť aby ti dal jeho heslo.

 

19. Nezneužívaj chyby.

Nezneužívaj chyby v Eternal Lands a nerozširuj existenciu zneužiteľných chýb (to sú chyby, ktoré ti dávajú nejakú nepredpokladanú výhodu) či už priamo alebo prostredníctvom fór. Takúto informáciu je nutné ihneď oznámiť majiteľom Eternal Lands (pomocou PM alebo forum PM, nie verejne!).

 

20. Nepouživaj nedovolených klientov.

Ak zmeníš kód oficiálneho klienta Eternal Lands, musíš dodržiavať jeho licenciu.Nesmieš rozširovať kópie nelegálnych klientov. Každý patch a neoficiálny klient musí byť najprv schválený majiteľom Eternal Lands (menovite Entropy) predtým ako sa použije.

 

21. Nepoužívaj makrá a automaty.

Na hranie nepoužívaj automatizované programy, skripty alebo počítače. Použitie akéhokoľvek automatizovaného programu, systému, zariadenia, počítača alebo skriptov bude potrestané okamžitým zabanovaním z hry.

 

22. Boti musia byť zaregistrovaný.

Bot musí byť pred použitím zaregistrovaný, schválený a musí dodržiavať určité pravidlá. Svojho bota môžeš zaregistrovať tu: http://www.eternal-lands.com/forum/index.php?showtopic=30163 táto stránka obsahuje aj pravidlá pre botov.

Ak bota nezaregistruješ, bude zabanovaný z hry.

 

23. Dodržuj pravidlá v súťažiach.

Ak sa zúčastníš nejakej súťaže, si povinný dodržiavať pravidlá ktoré pre danú súťaž alebo akciu zaviedol moderátor.

 

24. Nesnaž sa vyhnúť trestu.

Ak sa budeš snažiť vyhnúť trestu hľadaním zámienok a medzier, môžeš byť permanentne (na stálo) zabanovaný z hry aj z fóra. Toto sa vzťahuje, ale nie je obmedzené na vytváranie postáv za účelom obísť ban alebo nejaký iný trest.

 

25. Nevyvolávaj problémy

Zámerne nevyvolávaj problémy ktoré potrebujú pozornosť moderátorov.

 

26. Dodržuj pravidlá kanálov.

Pravidlá pre všetky oficiálne kanály 1-20:

1. Nie je dovolené uvádzať akékoľvek koordináty. Hráči sa musia naučiť skúmať a všímať si svoje okolie. Cieľom nie je chodiť slepo z jednej značky na druhú.

2. Nie je dovolené poskytovať akúkoľvek pomoc v questoch. Ak sa hráč, ktorý sa pýtal na quest, nevie ďalej pohnúť, môžeš mu poslať PM, ktorý ho zavedie na správnu cestu. Preberanie questu na verejnom kanále môže pokaziť zábavu ostatným hráčom ktorý by chceli ten quest skúsiť.

3. Na oficiálnych kanáloch nie je dovolené preberať tajné vchody a iné utajené veci v hre. Kazí to zábavu ostatným hráčom.

4. Hráči majú povolený jeden reklamný post každých 5 minút. Sú to napríklad hlášky pre nábor pre členov do klanu na kanále 4. Takisto platí pravidlo jedného postu za skupinu alebo klan (bez ohľadu na to, kto zo skupiny/klanu postol), za 5 minút.

5. Deathbagy je možné ohlasovať na kanále 1, 2 a 4 (nie na kanále 3).

6. Kupovaie/predávanie a zisťovanie cien patrí na kanál 3.

7. Verbovanie do klanu a hľadanie partnera na PvP patrí na kanál 4.

 

Pravidlá pre kanál: Newbie Help Channel (#jc 1)

1. Tento kanál je určený len pre otázky a odpovede na otázky začínajúcich hráčov. Diskusie presuň na "EL Chat" kanál 4 (#jc 4) alebo na "Offtopic Chat" kanál 20 (#jc 20).

2. Otázky o príšerách silnejších ako vlk (wolf) smeruj na kanál 2 (#jc 2).

3. Na tento kanál patria v zásade len otázky, ktoré súvisia s levelmi pod 20.

4. Pýtaj sa len otázky súvisiace s kontinetom Seridia (C1). Otázky súvisiace s kontinentom Irillion (C2) smeruj na kanál 2 (#jc 2). Jedinou výnimkou sú otázky súvisiace s nízkymi levelmi napríklad o skunkoch alebo racoonoch.

5. Ak bude niekto vytrvalo klásť otázky nesúvisejúce s nízkymi levelmi alebo diskutovať o nesúvisejúcich témach, napriek upozorneniu, že má prestať alebo odporuČeniu, že má prejsť na kanál 2 (#jc 2), bude na trvalo vyhodený z kanálu 1.

 

Pravidlá pre kanál: General Help Channel (#jc 2)

1. Tento kanál je určený len na otázky a odpovede súvisiace s Eternal Lands. Ostatné diskusie smeruj na "EL Chat" kanál 4 (#jc 4) alebo na "Offtopic Chat" kanál 20 (#jc 20).

 

Pravidlá pre kanál: Market Channel (#jc 3)

1. Na tomto kanále je povolené: nakupovať/predávať herné predmety, kupovať/predávať herné služby*, zisťovanie cien, vyhlasovanie lotérií.

*služby zahŕňajú ale nie sú obmedzené na:

- nosenie vecí pre iných hráčov (muling/hauling);

- služby pk;

- nájomné vraždy iných hráčov, ale len za tejto podmienky: NESMIEŠ UVIESŤ ŽIADNE MENO.

2. Hráčom je povolené postnúť jednen reklamný post za 5 minút.

3. Automatizované oznamy (botov) sú povolené raz za 15 minút.

4. Linky na webové stránky sú povolené raz za 15 minút.

5. Viacerí majitelia jedného bota musia posty za bota načasovať v patričných intervaloch. Je minimálne odradzujúce keď hráč vidí veľa automatizovaných postov nasledujúcich za sebou.

6. Obmedzenia a podmienky za akých obchoduješ sa diskutujú cez PM, NIE cez kanál 3.

7. Povolený je jeden "riadok" na každý oznam/reklamu. To znamená maximálne toľko textu, koľko sa zmestí pred tým ako musíš stlačiť enter aby si ho odoslal. (áno môže to vyzerať ako viac riadkov)

8. Hráči a boti môžu postovať len za seba!**. Uvedené výnimky spĺňajú všetky požadované bezpečnostné štandardy aby bolo zabránené podvodným a nelegálnym postom tretej strany.

**Aktuálne výnimky:

- EternalBroker

- Klanové NPCs (jeden člen klanu môže postnúť raz za 15 minút)

9. Na tomto kanále nie je povolené oznamovať deathbagy.

 

Pravidlá pre kanál: EL General Chat (#jc 4)

1. Kanál EL general chat je určený na diskusie o Eternal Lands. Nie je určený na obchodovanie, súkromné diskusie ani na diskusie o iných hrách. Takéto témy smerujte na príslušný kanál, alebo keď neviete kam, tak použite kanál 20 (off-topic) #jc 20.

2. Príspevky typu verbovanie do klanu je možné posnúť maximálne raz za 5 minút. To znamená jeden takýto príspevok za celý klan/súťaž/osobu.

 

Pravidlá pre kanál: Official Contests Channel (#jc 6 and 7):

1. Všetky ceny a súťažné podmienky MUSIA byť ohlásené na začatku súťaže (contest-u), pred tým ako sa začne hrať.

2. Ten kto usporiadava súťaž je POVINNÝ súťaž sledovať do konca a rozdať ceny. Úmyselné odlogovanie sa z hry aby si sa vyhol rozdávaniu cien bude potrestané.

3. No changing of the rules or conditions of the contest after it has started.

4. Keď súťaž začne, nesmieš meniť ceny (jedine v prípade, že ju vymeníš za vec vyššej hodnoty alebo pridáš ďalšiu cenu).

5. Naraz môže bežať maximálne jedna súťaž (contest). Oficiálne súťaže a udalosti (events) majú prednosť.

6. Počas súťaže sa vyvaruj dlhosiahlych diskusií, ktoré nesúvisia zo súťažou. Takisto zbytočne nediskutuj pokiaľ nebeží žiadna súťaž. Sťažuje to ostatným hráčom možnosť zistiť či nejaká súťaž beží ako aj vyhlásenie novej súťaže (oznam o zahájení súťaže sa môže medzi ostatnými hláškami stratiť)

7. Nerob súťaže typu: "PM HracaX a povedz blablabla" BEZ súhlasu tohto hráča. Ak tak urobíš, porušíš pravidlá 2, 3 a 25!

 

Moderovanie:

 

27. Moderovanie nie je nikdy témou pre verejné diskusie.

Problémy a otázky ohľadom pravidiel a postupov musia byť adresované administrátorom (menovite Aislinn) alebo moderátorovi ktorého sa to týka a to použitím PM alebo fórum PM (čiže súkromne). Problémy týkajúce sa moderátorov je nutné riešiť s Aislinn a to tiež súkromne cez PM. Všetky súkromné správy ostanú utajené pokiaľ sa nedohodnete inak.

 

 

Tieto pravidlá sa môžu kedykoľvek zmeniť, prípadne môžu byť pridané nové pravidĺá.

 

The moderators of Eternal Lands have the authority to use their discretion on a case by case basis while moderating and with punishments for violating any of these rules.

 

Opakované porušovanie ktorejkoľvek časti herných pravidiel (Eternal Lands Terms of Use) alebo pravidiel pre prispievanie na fórum (Forum Code of Conduct) bude viesť k permanentnému zabanovaniu z hry a fóra.

 

Porušovanie týchto pravidiel, alebo zmyslu ktorý tieto pravidlá popisujú (nie len to čo je v nich napísané) sa trestá. Obvykle je najprv použité varovanie. To sa však nevzťahuje na tých čo opakovane porušujú pravidlá alebo na prípady kedy ide o vážne porušenie pravidiel a vyžaduje to okamžitý zásah. Ak toto varovanie nezaberie a hráč bude pokračovať v danje činnosti, moderátor/administrátor ho môže umlčať (mute - to znamená že nebude môcť komunikovať na žiadnom kanále), vyhodiť z kanálu (na 5 minút), vyhodiť z hry (na 5 minút), zobrať časť nadobudnutých skúsenostných bodov (experience points) a prípadne zabanovať z hry (v akom koľvek poradí) v závislosti od závažnosti priestupku ktorého sa hráč dopustil a na posúdení moderátora. Čím je vyšší level moderátora ktorý sa musí s hráčovým priestupkom zaoberať tým môže byť trest horší.

 

================================================================================

 

Obsah tohto dokumentu je prekladom pravidiel z tohto linku: http://www.eternal-lands.com/forum/index.php?showtopic=14582

Je to takmer doslovný preklad a keďže nie som anglický native speaker, nemusí buť presný. Ak vzniknú nejake rozdiely výkladu pravidiel uvedených v tomto preklade a originálnych pravidiel, prednosť majú VŽDY originálne pravidlá.

 

================================================================================

 

The contents of this document is based upon the contents on this URL:

http://www.eternal-lands.com/forum/index.php?showtopic=14582

This is an almost word-by-word translation and because i am no english native speaker there could be some differencies. In case of conflict between this and the original documents, the original documents takes precedence over this one.

 

Ak máš nejaké pripomienky k prekladu, postni sem, alebo mi pošli PM

 

Groomsh, Inquisitor of BanE

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×