Jump to content
Eternal Lands Official Forums
Sign in to follow this  
Jezebelle

Eternal Land Rules

Recommended Posts

Eternal Lands Game Rules.

 

algemeen

 

1.Gebruik fatsoenlijke taal.

 

Gebruyik geen taal die sexueel, bedreigend,beledigend, obceen,haatdragend,racistisch, etnish of anderzijds beledigend is. Probeer niet iemand reputatie onderuit te halen door middel van roddels of leugens te verspreiden. Dit houd tevens in verwijzingen naar urls of links naar websites met deze intentie. Bovenstaande houdt eveneens in met opzet gemaakte spelfouten om zodoende het gewenste doel te bereiken of de filters te omzeilen.

 

2. Geen pesterij of lastigvallen

Pesterij beperkt zich niet alleen tot taalgebruik, geen enkele vorm van pesten is toegestaan. Dit houdt in dat iedere actie uitgevoerd en opgevat als pesterij door de benadeelde als pesten beschouwd kan worden.

Ook het verspreiden van informatie uit het privé of EL leven van een speler, moderator, ontwikkelaar of eigenaar van dit spel is niet toegestaan, dit kan en zal zware consequenties hebben voor de dader. Het herhaaldelijk lastigvallen op welke wijze dan ook heeft eveneens zware gevolgen.

 

3. heb respect.

Heb respect voor de rechten op plezier voor iedereen in dit spel.

Om dat respect te tonen is het niet toegestaan op welke wijze dan ook te frauderen,iemand lastig te vallen,te bedreigen, te beledigen,uit te schelden of op enige wijze de orde te verstoren of ongewenste aandacht te trekken van spelers, moderators, ontwikkelaars en/of vrijwilligers van EL.

 

Meng, begin of organiseer geen discussies over racisme, seksisme, antireligieuze, anti-etnische, anti homoseksuele of andere haatdragende maatschappelijke issues. Participeer niet in seksueel getinte locale conversaties. Organiseer geen of neem geen deel aan guilds of bijeenkomsten met bovenstaand motto.

 

Wees niet neerbuigend en maak geen misbruik van de onwetendheid van nieuwkomers.

 

 

4. geef niemand je password.

Zodra je je password aan iemand geeft, verlies je alle rechten op je char en wordt verantwoordelijk gehouden voor alle acties die jouw char uitvoert. Eternal lands is niet verantwoordelijk voor teruggave van je char / bezittingen wanneer je je password aan iemand anders geeft.

 

5. Speel niet vals

 

Vals spelen in het spel betekent levelen in iedere vaardigheid.

vals spelen in het spel betekent: AFK vechten(AFK=Away From Keyboard), AFK levelen van elke vaardigheid, AFK mijnen/oogsten, illegale bots, het creëren van illegale clients, macroing, automatisering van de char, misbruik maken van fouten in het spel, het hebben van een tweede of meerdere char ten behoeve van jezelf*

Iedere bot moet worden aangevraagd bij de ontwikkelaars van het spel en voorzien zijn van een z.g. open source. Voor vragen wend je je tot de ontwikkelaars en/of moderators. Iedere fout die gevonden wordt in het spel, moet direct gerapporteerd worden aan de eigenaars (Entropy en Roja)

 

*Illegaal spelen met twee of meerdere chars houdt in: ‘mulen’(het mijnen/oogsten/verplaatsen van materiaal ten behoeve van de hoofdchar, het bewaken van je bezittingen na een verloren gevecht, gevechtstraining met een tweede char, het lokken van spelers naar een PK map met tot doel het (laten) verliezen van een gevecht. Deze zaken zijn moeilijk aantoonbaar te maken en worden daarom beoordeeld door de dienstdoende moderator en kan per persoon verschillen.

 

1.GEEN interactie van meerdere chars van hetzelfde IP adres. Wanneer dit ontdekt wordt, zul je gestraft worden, tenzij je kunt bewijzen dat de ander een eigen char heeft waarmee gespeeld wordt (familielid etc) Dit houdt tevens niet in dat andere hier geldende regels overtreden kunnen worden. Bewijzen worden beoordeeld per geval. Het misbruik maken van het delen van 1 ip adres kan leiden tot zware consequenties.

2. Het is niet toegestaan om een derde persoon te gebruiken om interactie mogelijk te maken tussen 2 chars van hetzelfde IP adres. Het is ook niet toegestaan om een ander op jouw char in te laten loggen om zodoende de interactie mogelijk te maken.

3. Ook het gebruik van ‘bags’ om zodoende regels 1 + 2 te omzeilen is NIET toegestaan.

4. Er wordt GEEN uitzondering op deze regels gemaakt voor ‘goed gelevelde’ chars.

5. Het hebben van meerdere chars IS legaal MITS er geen enkele interactie plaatsvindt tussen deze chars.

6. Guild storages worden gezien als bots, zelfs als ze niet geprogrammeerd zijn als zodanig. Bots moeten aangemeld en geregistreerd staan als zodanig. Alle regels aangaande bots moeten worden nageleefd.

 

6. gebruik fatsoenlijke namen

gebruik geen naam die: obsceen, vulgair, kwetsend, stompzinnig (b.v. dfjritq47fa), of die is gemaakt om een ander te imiteren. Namen moeten goed uitspreekbaar zijn,geen afkortingen,initialen of willekeurige letters met of zonder nummers. Het aantal non-alfabetische tekens mag niet meer zijn dan 2, en mag nooit meer zijn dan de naam zelf. Houdt er rekening mee dat de namen op EL mede bepalend zijn voor het beeld dat mensen zich vormen van het spel. Ongeschikte namen kunnen ten aller tijden verboden worden, ongeacht de duur van de aanwezigheid.

 

7. geen imitaties van aanwezige personen op EL.

Het is niet toegestaan spelers, moderators, ontwikkelaars of eigenaars te imiteren of een dusdanige naam of houding aan te nemen waardoor die indruk gewekt kan worden. Het is ook niet toegestaan een bot te imiteren of te doen alsof je een bot bent.

 

 

8. maak geen overbodig veel chars

Het is niet toegestaan meerder chars te creëren met een bijna dezelfde (b.v. Player1, Player2, Player3…) of door chars te creëren met opeenvolgende nummers of letters.

 

9. Post geen links naar onbehoorlijke of ongeoorloofde websites.

Post geen links naar websites met tot doel anderen te shockeren. B.v. sexsites,racistische sites e.d.. Deze worden aangemerkt als zijnde X rated Als een site waarna je verwijst twijfelachtig is, wordt dit beschouwd als R rated, in dat geval moet je een waarschuwing geven voordat je de URL openbaar maakt. Maak geen sites openbaar die verwijzen naar manieren om vals te spelen, illegale clients, krakers, gevaarlijke virussen of programma’s of welke andere site dan ook die illegale informatie bevat.

 

10. Handelen gebeurt op eigen risico

Eternal Lands is niet verantwoordelijk voor de transacties tussen spelers wat betreft geldhandelingen of bezittingen. De verkoop van guild of chars mag niet geadverteerd worden in publieke channels of in locale chat. Je bent ten aller tijde zelf verantwoordelijke voor je eigen acties en de gevolgen ervan. Eternal Lands is nimmer verantwoordelijk voor de acties van een speler op dit gebied.

 

11. Houd je aan het onderwerp op publieke channels.

De conversatie mag niet afwijken van het onderwerp waarvoor het chanel bedoeld is. Het is aan de aanwezige moderator om maatregelen te bepalen en/of te nemen wanneer een speler zich niet aan deze regel houdt.

 

12. geen ongepaste advertenties

Gebruik Eternal Lands niet om niet-EL gerelateerde zaken, organisaties of websites te promoten.

 

13. Geen Spamming.

Spamming is herhaaldelijk een boodschap posten, in locale chat, channels of forums, zoals steeds dezelfde zin, woord,uitdrukking of opzettelijke zinloze boodschappen.

 

14. geen ‘Bag Spamming’.

Laat geen hoeveelheden bags ergens achter , dit kan leiden tot het voortijdig verloren gaan van andere bags op dezelfde map waar spelers uit zitten te werken.

 

 

 

15. geen Summoning nabij plaatsen met veel spelers.

Probeer geen dieren of monsters te summonen of mee te nemen naar plaatsen met veel mensen ( b.v. storages, Wraith, “beam�). Tevens is het niet toegestaan Fluffy, chim Wolf e.d. te summonen op Isla Prima.

 

16. Blokkeer nooit een doorgang of een toegang.

Dit geld voor alle bronnen waar spelers bij moeten kunnen dus ook boten, deuren,bruggen en andere doorgangen. Als je gevraagd wordt aan de kant te gaan, laat de speler er dan onmiddellijk door.

 

17. geen ‘Hacking’.

Hacking is het illegaal binnendringen een beveiligd computersysteem, dit is dus NIET toegestaan. Dit geldt uiteraard voor het systeem van Eternal lands, maar ook voor de accounts van andere spelers. Probeer niet op enigerlei wijze toegang te krijgen tot een beveiligd systeem, ook niet door het aftroggelen of op slinkse wijze verkrijgen van iemands password.

 

18. Maak geen misbruik van ‘fouten’in het spel.

Maak geen misbruik van fouten in het spel die in het voordeel kunnen werken van de speler. Maak zo een fout nooit openbaar of op enigerlei wijze bekend aan andere spelers. Rapporteer een dergelijke fout onmiddellijk aan de eigenaars/ontwikkelaars van het spel.

 

19. Geen illegale clients.

Als je wilt werken aan of met een aangepaste client (het Eternal Lands programma) Wmoet je je houden aan de regels op vergunning die is afgegeven. Je mag kopies van de client (aangepast en origineel)niet doorgeven, verkopenhen of op andere wijze distribueren. Alle aanpassingen of toevoegingen moeten VOOR gebruik goedgekeurd worden door Entropy.

 

20. geen Macroing of Automatiseringen.

Gebruik geen automatische programma’s, scripts of computers in het spel. Dit kan en zal resulteren in een permanente ban van Eternal Lands.

 

21. Alle bots moeten geregistreerd worden.

Om een bot te gebruiken in Eternal Lands, moet deze geregistreerd staan, goedgekeurd zijn en zich aan de regels houden. Om de bot te registreren en de regels te lezen ga naar: http://el.tfm.ro/bots/

Als de bot ongeregistreerd of niet goedgekeurd game staat kan hij zonder meer verbannen worden.

 

 

 

22. Houd je aan westrijd/competitieregels.

De moderators hebben het recht regels op te leggen en te zorgen dat deze nagekomen worden, bij wedstrijden, competities and andere evenementen. Je bent verplicht deze na te leven, als deelnemer OF toeschouwer.

 

23. Probeer geen straf te ontlopen of te omzeilen.

Het is niet toegestaan nieuwe chars aan te maken om een straf te ontlopen waardoor je (tijdelijk) geen toegang tot het spel hebt. Dit kan tot gevolg hebben dat je permanente toegang to het spel geweigerd wordt.

 

24. Creëer geen problemen.

Veroorzaak geen problemen waar negatieve aandacht van moderators vereist is.

 

Moderating

 

25. Toezicht, straf of waarschuwingen van moderators zijn niet open voor publieke discussie.

Kwesties en vragen aangaande spelregels en procedures moeten gericht zijn aan Entropy of de betreffende moderator. Kwesties en problemen met/van/over andere moderators moeten eveneens gericht worden aan Entropy of de communitie moderator, Aislinn. Dit dient te geschieden door middel van een PM via het forum, alle PMs worden vertrouwelijk behandeld, tenzij anders overeengekomen door beide partijen.

 

De regels zoals hierboven beschreven kunnen ten aller tijde aangepast of veranderd worden.

De moderators van Eternal lands hebben de vrijheid en het recht deze regels toe te passen en kunnen per persoon verschillen.

Het herhaaldelijk overtreden van deze regels en andere regels van Eternal Lands, kunnen leiden tot een permanente verbanning van het spel en/of forums.

 

Het overtreden van de regels, of de intentie zoals de regels bedoelt zijn, is strafbaar. Normaal gesproken volgt altijd eerst een waarschuwing. Dit geldt echter niet voor herhaaldelijk overtreden van de regels door dezelfde char/persoon, of overtredingen waarvoor onmiddellijke actie vereist is.Als de waarschuwing niet ter harte genomen wordt en de regels worden nog altijd overtreden, dan kan een speler monddood, tijdelijk van het spel gehaald, naar een ander channel of verbannen worden van het spel. Tevens kan als maatregel vaardigheids punten afgenomen worden . De zwaarte van de maatregel hangt af van de regel(s) die overtreden is en de inschatting en de rang van de betreffende moderator.

Edited by Aislinn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×